Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds enkele maanden hebben wij vanuit ons standpunt ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ ook een belangrijke stap genomen door bijvoorbeeld de eerste 58 plusser in dienst te nemen. Deze groep, vaak uitstekend gekwalificeerde, vaklieden zijn vanwege hun leeftijd moeilijk in staat om nog een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Uit onze recente ervaring blijkt dit dan ook geheel onterecht en wij zullen waar mogelijk zeker ons steentje bijdragen aan het herstel van arbeidsplaatsen voor deze groep. Ook onder de zogenoemde groep Wajong jongeren blijken zeker meer dan voldoende jongeren te zijn die een kans verdienen en die deze kans dubbel en dwars waard zijn. Vandaar dat wij ook uit deze groep jongeren zullen gaan putten om onze vaklieden mee aan te vullen. Inmiddels hebben wij ook hier een aanvang mee gemaakt en werkt er 1 Wajong jongere bij ons. Aannemersbedrijf Treijtel steunt hiermee deze goede initiatieven. 

Het uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO) is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst). De term is bedacht door John Elkington, een autoriteit op het gebied van MVO.

Ga terug naar nieuws